Välkommen till oss!

Fastbol Gård är en KRAV-gård där vi föder upp gräsbetande kor för köttproduktion. Vår vision är att driva gården till gagn för djur och natur.
Utöver korna har vi även några höns och ankor som går fritt på gården.

Två kaniner Pepzi och Plös, som bor ute på sin egen lilla gård.

Boningshuset delar vi med tre katter (Findus, Severus och Majsan) och tre hundar (Doris, Ejnar och Märta).

Vi som bor och driver den här gården heter Fredrik och Jennie
Vi har bott här sedan 2009, då vi hyrde bostaden och gården av Fredriks föräldrar, Allan och Eva. Det var fortfarande de som drev själva gården. Och på den tiden var det en mjölkgård.


2018 köpte vi gården, men djuren tillhörde fortfarande Fredriks föräldrar. 

2020 blev djuren våra. Så nu har vi blivit bönder på riktigt! Under sträng övervakning av svärfar Allan, som hjälper oss så mycket.

Under dessa år vi bott här har vi hunnit bygga upp en verkstad där vi lagar lastbilar mm. Det är vår huvudsakliga verksamhet, där Fredrik är huvudman. (Länk till verkstads-sidan finns i menyn högst upp.)


2018 öppnade vi en gårdsbutik, där vi säljer gårdens kött och mycket mer. Den är Jennies skötebarn.


Vi byggde en ny ladugård under 2019-2020.
Och vi byggde om den gamla ladugården under 2020.

Under våren 2020 blev gården även en bigård då biodlare Johanna satte upp de första bikuporna på gården.

Under hösten 2020 fick vi våra första valpar, som Doris satte till världen med Ejnars hjälp, och i och med det blev Mystassens Kennel ytterligare en gren i vår verksamhet.